Banca Nationala a Romaniei

Guvernatorul Băncii Naţionale a României este Mugur Isărescu. Adresa : Str. Lipscani nr. 25, sector 3, Bucuresti, cod 030031 Banca Naţională a României (BNR) este banca centrală a României, având personalitate juridică.

Banca Naţională a României (BNR)  este o instituţie publică independentă, cu sediul central în municipiul Bucureşti şi poate avea sucursale şi agenţii atât în municipiul Bucureşti cât şi în alte localităţi din ţară. Banca Naţională a fost înfiinţată în anul 1880 cu un capital iniţial de 30 milioane lei (din care 10 milioane capital de stat, iar restul de 20 milioane fiind capital privat cu precădere al familiei Brătianu). Prima bancnotă emisă de BNR a fost cea de 1000 lei, care a circulat până în anul 1933.

Stabilitate financiară - Rolul BNR

Rolul BNR în menţinerea stabilităţii financiare

Banca Naţională a României are un rol intrinsec în menţinerea stabilităţii financiare, date fiind responsabilităţile ce rezultă din dubla sa ipostază de autoritate monetară şi prudenţială. Atribuţii subsumate obiectivelor de stabilitate financiară sunt exercitate atât prin reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor aflate sub autoritatea sa, cât şi prin formularea şi transmiterea eficientă a măsurilor de politică monetară şi supravegherea funcţionării în condiţii optime a sistemelor de plăţi şi decontări de importanţă sistemică. Totodată, este necesară identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor întregului sistem financiar, în ansamblul său şi pe componentele sale, deoarece monitorizarea stabilităţii financiare este preventivă. Apariţia şi dezvoltarea unor disfuncţionalităţi, precum evaluarea incorectă a riscurilor şi ineficienţa alocării capitalului, pot afecta stabilitatea sistemului financiar şi stabilitatea economică.
Cooperarea în domeniul stabilităţii financiare

Cooperarea dintre Banca Naţională a României şi celelalte autorităţi de reglementare şi supraveghere a diferitelor sectoare ale sistemului financiar românesc s-a intensificat treptat, pe măsură ce sistemul financiar românesc, în ansamblul său, a devenit mult mai dinamic şi complex, determinând întrepătrunderi la nivel instituţional. Astfel a devenit necesară conlucrarea dintre autorităţile responsabile cu autorizarea, reglementarea, supravegherea şi controlul pieţelor componente ale sistemului financiar, pentru a asigura transparenţa şi integritatea sistemului financiar şi a pieţelor sale componente, respectarea cadrului legal aplicabil, precum şi lărgirea cadrului naţional de stabilitate financiară.

Bancnote şi monede

Banca Naţională a României este singura instituţie autorizată să emită însemne monetare sub formă de bancnote si monede, ca mijloace legale de plată pe teritoriul României. Bancnotele şi monedele sunt acceptate la valoarea nominală pentru plata tuturor obligaţiilor publice şi private. Moneda  naţională este leul, iar subdiviziunea acestuia este banul. Programul de emisiune a însemnelor monetare este elaborat de către Banca Naţională a României astfel încât să asigure necesarul de numerar în strictă concordanţă cu necesităţile reale ale circulaţiei băneşti. Valoarea nominală, dimensiunile, greutatea, desenul şi alte caracteristici tehnice ale bancnotelor şi monedelor pot fi stabilite numai de către banca centrală, iar grafica este protejată prin înregistrarea la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România.

Regimul cursului de schimb al leului

Potrivit art.2 din Legea nr.312/2004, una din principalele atribuţiile ale Băncii Naţionale a României este cea de elaborare şi aplicare a politicii monetare şi a politicii de curs de schimb.Regimul actual al cursului de schimb al leului este cel de flotare controlată, acesta fiind în concordanţă cu utilizarea ţintelor de inflaţie ca ancoră nominală a politicii monetare şi permiţând un răspuns flexibil al acestei politici la şocurile neprevăzute ce pot afecta economia.

Mai multe informatii :www.bnro.ro


www.PoliticaRomaneasca.ro
Adaugat: 12 Aprilie 2010
Vizualizari: 0
TiparesteTipareste