Ministerul Energiei

Adresă: Splaiul Independenţei nr. 202E, Sectorul 6, Bucureşti;Relații cu publicul Tel: 021/ 407 99 21 E-mail: comunicare@energie.gov.ro

Priorități în domeniul energiei:

    Finalizarea strategiei energetice naționale și inițierea unui proces de adoptare a  acesteia prin consens politic
    Încurajarea programelor de eficiență energetică, cu precădere în sectorul rezidențial care are un potențial semnificativ de economisire a energiei. În acest sens, vor fi lansate cât mai rapid programele operaționale din fonduri structurale care vizează sectorul energetic
    Realizarea unei evaluări urgente a stadiului îndeplinirii obligațiilor aferente programului privind siguranța aprovizionării cu energie pentru iarna 2015 – 2016
    Încurajarea producției de resurse energetice primare din surse indigene atât convenționale (cărbune, țiței, gaz natural, uraniu), cât și regenerabile
    Continuarea interconectării sistemelor naționale de transport de energie electrică și  gaz natural cu Republica Moldova și celelalte state vecine
    Stimularea tranzacțiilor cu gaz natural de o manieră centralizată și transparentă, ca modalitate de a ajuta la dezvoltarea unei piețe funcționale de profil
    Monitorizarea îndeplinirii tuturor angajamentelor asumate ca stat membru al UE  în domeniul reducerii emisiilor de gaze ce produc efect de seră. De asemenea, se va urmări promovarea energiilor regenerabile astfel încât acestea să atingă o pondere de 24% din consumul aferent anului 2020. În acest sens, se va iniția un dialog cu toate părțile interesate și autoritățile cu competență în materie (Consiliul Concurenței și ANRE) pentru identificarea unei soluții de echilibru în ceea ce privește mecanismul de promovare a producției de energie regenerabilă

Mai multe informatii pe site-ul ministerului :http://energie.gov.ro/


www.PoliticaRomaneasca.ro
Adaugat: 6 Ianuarie 2017
Vizualizari: 0
TiparesteTipareste