Ministerul Transporturilor

Adresa :Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38 Sector 1 Cod poştal 010873 ;Relaţii cu publicul:telefon 021.319.61.24

Adăugat: 12 Aprilie 2010
Ultima actualizare:23 Februarie 2018

Politica Romaneasca
trimite pe mail

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii stabileşte politica în domeniul transporturilor la nivel naţional, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi de armonizare a activităţilor de transport în cadrul politicii generale a Guvernului şi îndeplineşte rolul de autoritate de stat în domeniul transporturilor şi al infrastructurii de transport.
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii este autoritatea publică centrală responsabilă cu elaborarea, reglementarea şi implementarea politicilor de transport comunitare.

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii reprezinta autoritatea de stat in domeniul transporturilor si infrastructurii, pe care o exercita direct sau prin organisme tehnice specializate, institutii publice subordonate, unitati care functioneaza sub autoritatea ori coordonarea sa sau societati comerciale autorizate.

Serviciul de relatii cu publicul si registratura

Solicitari de informatii publice in temeiul Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

Petitii in temeiul Legii 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor: relpub@mt.ro

Directia Generala Informare Publica si Comunicare: bpresa5@mt.ro

 Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

    * Legislatie nationala
    * Legislatie comunitara
 Sugestii si propuneri la: dtran1@mt.ro
Relaţii cu publicul:

021.319.61.24
021.313.88.69 fax

Direcţia Informare Publică şi Comunicare:

021.319.61.00

Centrala CFR:

021.319.95.65; 021.319.95.28

Web: www.mt.ro

Toate câmpurile sunt obligatorii.

Reafiseaza