Ministerul Educatiei Naţionale

Adresa :Str. Gen. Berthelot 28-30 Sector 1, 010168, Bucureşti Tel. Centrală: 4056200;4056300

Adăugat: 12 Aprilie 2010
Ultima actualizare:23 Februarie 2018

Politica Romaneasca
trimite pe mail

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe baza consultării celorlalte instituţii şi ministere interesate, proiectează, fundamentează şi aplică strategia globală a învăţământului, stabileşte obiectivele sistemului de învăţamânt în ansamblul său, precum şi obiectivele educaţionale pe niveluri şi profiluri de învăţământ ( Art. 12 (1), Legea învăţământului 84/1995 cu modificările şi completările ulterioare).

Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului constituie structuri de experţi şi se sprijină pe organisme consultative, la nivel naţional, alcătuite pe criterii de prestigiu profesional şi moral: Consiliul Naţional pentru Reformă a Învăţământului; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior; Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar; Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior; Consiliul Naţional al Bibliotecilor; Consiliul Naţional pentru Formare şi Educaţie Continuă; comisiile naţionale de specialitate pe discipline şi structurile manageriale ale programelor de reformă.

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului elaborează, coordonează şi aplică politica naţională în domeniul educaţiei.

 

 

Relatii cu publicul:

Compartimentul pentru Informare Publică
str. Spiru Haret, nr. 10
sector 1, 010176, Bucuresti
telefon: + 40 (21) 315 50 99
telefon: + 40 (21) 317 24 90
Responsabil comunicare informaţii interes public: Corina PLEŞA
e-mail Compartiment pentru Informare Publică: public@min.edu.ro

Mai multe informatii: www.edu.ro

Toate câmpurile sunt obligatorii.

Reafiseaza