Ministerul Afacerilor Interne

Adresa: Piata Revolutiei nr.1 A, sect. 1, Bucuresti Centrala M.A.I.: 021 / 303.70.80 ;Audiente: 021 / 315.86.16 Relatii cu publicul: 021 / 314.10.50

Adăugat: 12 Aprilie 2010
Ultima actualizare:23 Februarie 2018

Politica Romaneasca
trimite pe mail

Atributiile M.A.I. în domeniul administratiei publice:
     
-monitorizeaza aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile si programele de reforma si restructurare a administratiei publice centrale si locale, elaborate pe baza Programului de guvernare, în conformitate cu standardele Uniunii Europene si legislatia interna, si asigura realizarea strategiilor si programelor în domeniul sau de activitate;
-îndruma si controleaza activitatea prefectului pentru îndeplinirea Programului de guvernare;
-initiaza proiecte de acte normative în domeniul serviciilor publice deconcentrate;
-îndruma si sprijina autoritatile publice locale si aparatul propriu al acestora în aplicarea corecta si unitara a prevederilor legale si în îndeplinirea atributiilor ce le sunt conferite prin lege;
-asigura consultarea organizatiilor neguvernamentale si ale autoritatilor administratiei publice locale, în conditiile legii;
-avizeaza proiectele de acte normative elaborate de ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, care contin prevederi referitoare la administratia publica locala;
-monitorizeaza acordurile si conventiile de cooperare pe care autoritatile administratiei publice locale le încheie cu autoritati ale administratiei publice locale din alte tari;
-în colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, elaboreaza si monitorizeaza strategii, sprijina programe de dezvoltare a infrastructurii urbane si a serviciilor de gospodarie comunala si acorda sprijin pentru realizarea unor proiecte de parteneriat public-privat;
-asigura înfiintarea si functionarea unitatilor de management pentru proiectele cu finantare externa rambursabila sau nerambursabila, provenite de la institutii financiare externe;
-elaboreaza si supune spre aprobare strategia de dezvoltare a parcurilor industriale;
-realizeaza, în domeniul sau de activitate, dialogul si parteneriatul social cu confederatiile sindicale si patronale reprezentative la nivel national;
-asigura, prin structurile de specialitate din subordine, aplicarea strategiei si a Programului de guvernare în domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici, formarea si perfectionarea pregatirii profesionale specializate în administratie, activitatea de geodezie, topografie, fotogrammetrie, teledetectie, cadastru si cartografie, activitatea de evidenta a persoanelor, precum si activitatea de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta civila;
-constituie si utilizeaza Sistemul National Informatic de Evidenta a Persoanelor.

Atributiile M.A.I. în domeniu ordinii si sigurantei publice
    
-stabileste, potrivit legii, masuri pentru apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, precum si a proprietatii publice si private;
-organizeaza si desfasoara, prin structuri specializate, potrivit competentei, activitati pentru prevenirea si combaterea terorismului, a criminalitatii organizate, a traficului si consumului ilicit de droguri, a traficului de persoane, a migratiei ilegale, a criminalitatii informatice, precum si a altor fenomene infractionale si fapte antisociale;
-organizeaza, îndruma si coordoneaza activitatea de protectie a persoanelor, bunurilor, obiectivelor si valorilor si organizeaza paza obiectivelor de importanta deosebita date în competenta potrivit legii;
-asigura, potrivit competentelor, desfasurarea activitatii pentru efectuarea cercetarilor în legatura cu savârsirea unor fapte prevazute de legea penala;
-organizeaza activitatea de protectie a martorilor;
-solicita de la autoritati publice, de la persoane fizice sau juridice informatii, date si documente necesare în vederea îndeplinirii atributiilor stabilite prin lege si în limitele acesteia; poate recompensa persoanele fizice care acorda sprijin ministerului, pentru îndeplinirea atributiilor specifice, din fondul repartizat cu aceasta destinatie, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului;
-asigura respectarea regimului frontierei de stat a României;
-constituie si utilizeaza Registrul National al Armelor si Cazierul judiciar;
-constituie si utilizeaza Sistemul National de Evidenta a Strainilor; asigura respectarea regimului juridic al strainilor pe teritoriul României;
-asigura constituirea, evidenta, selectionarea, pastrarea, conservarea si folosirea documentelor din Fondul Arhivistic National;
-organizeaza si executa asigurarea medicala si psihologica a misiunilor specifice;
-conduce activitatea de informatii si protectie interna.

Mai multe informatii : www.mai.gov.ro

Toate câmpurile sunt obligatorii.

Reafiseaza