Doctrina politică fascistă

Benito Mussolini şi Adolf Hitler.Doctrina politică fascistă are la bază ideologia fascistă, cu elementele sale principale ca: rasismul, şovinismul, antisemitismul.

Adăugat: 21 Mai 2010
Ultima actualizare:29 Noiembrie 2010

Politica Romaneasca
trimite pe mail

Doctrina politică fascistă privind organizarea si conducerea societăţii se călăuzeşte după principiul instaurării puterii politice prin orice mijloace, mai ales, pe calea forţei, prin subordonarea totală a individului autorităţii statale, nesocotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, înlocuirea statului de drept cu statul poliţienesc, prin suprimarea pluralismului politic, menţinându-se un singur partid - cel fascist care, de regulă, se confundă cu statul.Această doctrină politică a căpătat contur si a fost aplicată în practică după primul război mondial, mai ales sub cele două forme principale ale sale:Fascismul lui Mussolini în Italia

şi Nazismul lui Hitler în GermaniaExistâ însă şi alte variante precum hortysmul în Ungaria, franchismul în Spania, mişcarea legionară în România etc. Dintre toate aceste variante,   fascismul, fost cea mai brutală şi  mai sângeroasă, ea atingând forme aberante de genocid.Caracteristic nazismului german a fost  suprimarea brutală, prin violenţă a  tuturor drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti şi exterminarea în masă a unor categorii de oameni.. Nazismul german a dus o politică agresivă în exterior, prin dezlănţuirea celei de a doua conflagraţii mondiale, prin care se urmarea subjugarea si dominarea popoarelor şi  hegemonia Germaniei pe plan mondial.Monopolul partidului fascist, paramilitar si etatismul constituie principalii pioni pe care fascismul si-a fundamentat dictatura generalizată asupra întregii societăţi.În opoziţie cu liberalismul concurenţial sau cu socialismul marxist -leninist axat pe dictatura proletariatului si revoluţia socialistă, fascismul a dezvoltat o concepţie etatist-totalitară bazată pe întărirea si extinderea puterii politice, anihilarea voinţelor individuale, supunerea necondiţionată a tuturor faţă de statul-partid, omniprezent.

 

Fascismul promovează puterea absolută a statului în faţa căruia individul şi societatea există doar în măsura în care fac parte din stat.Fascismul  are ca obiective absorbirea societăţii şi individului în stat, destructurarea societăţii civile, distrugerea personalităţii umane se realizează în fascism (ca de altfel şi în comunism), atât prin perfecţionarea metodelor birocratico-centralizatoare si represive, cât si prin desăvârşirea tehnicilor propagandei de masă.În mod formal, regimul nazist îşi stabilea legitimitatea prin ideea comunităţii poporului german. Potrivit Constituţiei, statul nazist îndeplinea rolul unui instrument administrativ pus în slujba intereselor poporului german.

 

În realitate însă, statul era condus si controlat de catre partidul nazist care, la rândul său, raspundea comenzilor dictate de Fuhrer.

 

 

Adolf Hitler-Fuhrerul

După cel de-al doilea război mondial doctrina fascistă şi-a pierdut aderenţa în cercurile largi ale opiniei publice. Cu toate acestea, ideologia si doctrina politică fascistă nu au dispărut complet.
Ca dovadă, faptul că în prezent se întâlnesc unele manifestări ale ideologiei şi doctrinei politice fasciste sub forma neofascismului.

 

NeofascismulPăstrând multe din elementele vechii ideologii fasciste, neofascismul promoveaza si alte elemente noi cum ar fi: ideea înzestrării genetice a unor indivizi destinaţi să conducă, intoleranţa faţă de cetaţenii  aparţinând altor popoare, idei revansarde etc.Neofascismul nu reprezintă o mişcare de proporţii în lumea contemporană, dar, dacă nu se ia atitudine faţă de acest curent,  poate sa ia amploare şi să devină un pericol pentru omenire. Nu trebuie pierdut din vedere nici un moment  faptul că neofascismul, chiar daca este restrâns, ca manifestare şi influenţă,  ar putea foarte repede sa ajungă pe scena conducerii politice a unei ţări, ceea ce nu trebuie sa se mai întâmple.


 Autor:
Simona Mihăescu
Editor:
Simona MIhăescu
Adăugat:
21 Mai 2010
Ultima actualizare:
29 Noiembrie 2010


Articole pe aceeasi tema


Toate câmpurile sunt obligatorii.

Reafiseaza